Želja da se ostavi nešto iza sebe, da se onima kojima je muzika   ljubav i profesija pomogne u traženju vlastitog izraza, dovela je do snimanja CD-a "SAMO MUZIKA" kao vida  pezentacije domaće pop muzike i opšte jazz kulture u zemlji i inostranstvu. Info            nsbigband@yahoo.com